HCMC-Sales Chat  Sales Chat

Tiếng Việt

English
Thời tiết
Video Clips
Click vào đây để xem lớn
Video Clip 1
Video Clip 2
Video Clip 3
Video Clip 4
Năm 1698, Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lý miền Nam để đặt phủ, huyện. Khi triều đình nhà Nguyễn thiết lập phủ Gia Định; Cần Giờ là một làng thuộc tổng Bình Dương và huyện Tân Bình, dinh Phiên Trấn, phủ Gia Định. Vùng đất Cần Giờ lúc bấy giờ đã có dân cư, tuy còn thưa thớt, làm nghề buôn bán gần các đồn bảo, đánh cá và trồng trọt bên cạnh số binh lính giữ gìn cửa biển, viên chức thu thuế ở đồn tuần; cho thấy ngay từ thế kỷ XVII, cửa Cần Giờ trở thành nơi quan trọng cả về thương nghiệp lẫn quân sự.
Đến năm 1808 địa bàn Cần Giờ thuộc huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, trấn Phiên An, thành Gia Định.

Năm 1832, triều đình nhà Nguyễn đổi trấn Phiên An thành Tỉnh Phiên An và đến năm 1836 tỉnh Phiên An được đổi thành tỉnh Gia Định. Lúc bấy giờ, dân số Cần Giờ tăng nhanh qua các cuộc di dân mở rộng đất trồng lúa ở phía Bắc, làm đồ gốm, giao thương, đặt biệt là đánh cá ở phía Nam.Năm 1871, địa bàn Cần Giờ được chia ra hai Tổng và trực thuộc tỉnh Gia Định gồm Tổng An Thịt ( xã Tam Thôn Hiệp ngày nay ) và tổng Cần Giờ.

Năm 1920, một cấp hành chánh trung gian là Quận được đặt ra giữa cấp Tổng và Tỉnh, địa bàn Cần Giờ thuộc quận Nhà Bè, tỉnh Gia Định.

Năm 1947, Pháp tách vùng Rừng Sác Cần Giờ ( gồm cả tổng An Thịt và tổng Cần Giờ ) từ tỉnh Gia Định sang cho thị xã Ô Cấp để thiết lập một tỉnh mới là tỉnh Cap Staint – Jacques. Như vậy suốt thời gian chống Pháp, Cần Giờ nằm trong tỉnh Vũng Tàu.

Sau hiệp định Genever năm 1954, chế độ Ngô Đình Diệm chia cắt và phân bố lại ranh giới hành chánh gây nhiều xáo trộn. Hai tổng Cần Giờ và An Thịt hợp thành quận Cần Giờ nằm trong tỉnh Phước Tuy ( gom lại từ 2 tỉnh Vũng Tàu và tỉnh Bà Rịa ).

Năm 1959, từ quận Cần Giờ lập thêm Quảng Xuyên  ( quận Cần Giờ có địa bàn của Tổng Cần Giờ, và quận Quản Xuyên có địa bàn của tổng An Thịt trước đó ). Đến năm 1965, chính quyền cũ chuyển hai quận Cần Giờ và Quảng Xuyên từ tỉnh Phước Tuy sang tỉnh Biên Hoà.

Năm 1970, hai quận Cần Giờ, Quảng Xuyên từ tỉnh Biên Hoà chuyển về tỉnh Gia Định như cũ.  

 
Trong kháng chiến chống Mỹ, do điều kiện thực tiễn của công cuộc lãnh đạo, chỉ đạo phong trào đấu tranh cách mạng, hai quận Cần Giờ, Quảng Xuyên được mang tên huyện Duyên Hải thuộc tỉnh Đồng Nai và cho đến ngày giải phóng năm 1975.

Tháng 2/ 1978, huyện Duyên Hải đã được chuyển từ tỉnh Đồng Nai về Thành Phố Hồ Chí Minh và ngày 18/ 12/ 1991, Hội Đồng Bộ Trưởng đã ra quyết định đổi tên huyện Duyên Hải thành Huyện Cần Giờ cho đến ngày nay.

Các bài viết khác :
   Những địa danh lịch sử - văn hóa Cần Giờ thế kỷ 18 và cuộc kháng chiến chống Pháp - Mỹ(08/08/2011)
   Giới thiệu khỉ đuôi dài và thú rừng ngập mặn khác(07/07/2011)
   Những câu chuyện dân gian và làng nghề truyền thống(11/11/2011)
   Tham quan Lăng ông Thủy tướng và lễ hội Nghinh Ông(10/10/2011)

                                              M.gif picture by beckhamteo TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN
                                      CÔNG TY DU LỊCH SINH THÁI CẦN GIỜ

  VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
  Địa chỉ: 68A Nguyễn Huệ, Q. 1, TP. HCM 
  Điện thoại: (84-8) 3829 2969
  Fax: (84-8) 3823 9669 
  Email:  rep_office@cangioresort.com.vn
 
            VĂN PHÒNG CẦN GIỜ
            Địa chỉ: Thạnh Thới, Long Hòa, Cần Giờ, TP. HCM 
            Điện thoại: (84-8)  3874 3150 - 3874 3335 
            Fax: (84-8) 3874 3150 - 3874 3334
            Email: sales@cangioresort.com.vn